Menu

Návštěva zástupců islandského partnera Industry Museum Akureyri (13. - 16. 10. 2022)

Představitelé Dalešického pivovaru přivítali zástupkyně islandského Industry Museum Akureyri, které je jeho projektovým partnerem. Kolegyně se v rámci předávání zkušeností a dobré praxe zúčastnily příprav na akce, konané v sobotu 15.10. „Nejenom pan správce je pivovaru pán“ (oživlé prohlídky) a expozice Oživlých řemesel, kde byly využity i informace a materiály, které za své muzeum Pivovaru Dalešice poskytly.

Vrchní sládek jim představil také prohlídkový okruh nového pivovaru, při níž došlo k diskusi nad tématem koncipování prohlídek a předávání zkušeností. Hodnotným příspěvkem bylo akcentování zapojení smyslů, včetně např. čichu při vytváření inovativní prohlídky či expozice muzea. Seznámily nás s možnostmi začlenění inovativních prvků a ukázaly konkrétní případy z dalších muzeí na Islandu (Flyover Iceland). Sdílení dobré praxe bude pokračovat rovněž při návštěvě na Islandu, která se plánuje v roce 2023.

Předmětem islandské návštěvy byla také diskuse nad organizací a obsahem následných akcí, zejména té nejbližší spojené s adventním časem.

V rámci vzájemného poznávání a diskuse nad možnostmi expozic zástupkyně islandského partnera navštívily také zámek v Třebíči, kde se tou dobou konala interaktivní expozice „Cesty časem“, která přibližuje návštěvníkům dnes už téměř neznámá řemesla, jakými jsou například perleťáři nebo prýmkaři. Společná prohlídka a diskuse nad danými expozicemi poskytla prostor k dalšímu předávání zkušeností a možnostem různého koncipování muzejních expozic. Islandské kolegyně si z návštěvy také odvezly zajímavé poznatky.