Menu

Nejenom pan správce je pivovaru pán - Oživlé prohlídky pivovaru přibližující pivovarské řemeslo (15. 10. 2022)

Během sobotního dne zorganizoval Pivovar Dalešiceve spolupráci s projektovým partnerem, divadelním spolkem D.U.S.O.T. celkem 5 prohlídek pivovaru ve skupinkách po cca 20 lidech. Podle anketních otázek, položených účastníkům, do Dalešic zavítali lidé z blízkého okolí, překvapením však byla i účast ze vzdálenějších míst jako např. Moravskoslezského, Zlínského kraje a Prahy. Informace o této netypické prohlídce byly předem anoncovány prostřednictvím sociálních medií, cestou letáčků či přímým pozváním.

Ojedinělostí akce bylo představení řemesel, která jsou přímo či nepřímo spjata s pivovarnictvím. Návštěvníci se tak mohli seznámit s tím, co za dob, kdy tato řemesla byla běžná, představitelé jednotlivých profesí dělali. Kdo až doposud neznal, co dělal např. hvozda, vařič, topič, strojník, odnašeč apod., odcházel obeznám či poučen a mnohdy i velmi pobaven. Průběhem celé prohlídky provedl sládek a správce. Návštěvníci mohli také sledovat, jak probíhal běžný život po práci v pivovaru. Scénky hrané divadelníky ze spolku D.U.S.O.T. ukázaly nejen dění v místní hospůdce, kde je obsloužila šenkýřka a její dcera. Představena byla také pro mnohé dosud neznámá profese tzv. odnašeče, jehož role byla, jak samotné slovo napovídá, odnášet. Nikoli však sudy či těžké předměty, ale lidi, kteří se společensky příliš unavili a nebyli schopni nalézt cestu domů. Těm, kteří měli tzv. „přebráno“, zavolala šenkýřka odnašeče, jehož úloha spočívala v odnášení dotyčných do jejich domovů, nebo v případě pivovaru na šalandu, kde zaměstnanci pivovaru přebývali. Ráno je pak probudil budič, rovněž speciální profese, aby mohl začít nový pracovní den.

Akce měla velmi kladné ohlasy, přinesla nový rozměr kulturně-společenské akce a využití prostor pivovaru. Organizátoři sami rovněž načerpali nové inspirace pro příští akce, a to zejména z ohlasů a reakcí samotných návštěvníků, kteří si do areálu pivovaru našli cestu, i přes nepřízeň říjnového počasí.