Menu

Oživlá zapomenutá řemesla (15. 10. 2022)

Současně s programem oživlých prohlídek měli návštěvníci možnost seznámit se, či dokonce vyzkoušet si další již zapomenutá či postupně zanikající řemesla, a to bednář, kolář, kovář, rakvář. Představení těchto profesí proběhlo formou zapojení skutečných nositelů daného řemesla jako v případě bednáře nebo kovářů, kteří přijeli ze Střední odborné školy z Moravských Budějovic. Další profese jak např. kolář, rakvář byly představeny mladými herci.

Přehlídka zapomenutých řemesel byla zorganizovaná formou stanovišť, na každém stanovišti si návštěvníci mohli vyzkoušet činnost související s danými řemesly. U bednáře si prohlédli sudy, mohli porovnat, jak vypadaly dříve a jak dnes a rovněž zkusit a odhadnout váhu prázdného a plného sudu. Většinu váha sudu překvapila a bylo by pro ně těžké sud se sladem přenést bez pomoci dalších rukou. U koláře si prohlédli a osahali dřevěná kola. Nabízenou aktivitou byla také možnost povozit si historický trakař s pytlem sladu. Na stanovišti u kováře se mohli návštěvníci zastavit, aby si dokonce vykovali podkovičku, a u rakváře prohlédli nástroje pro výrobu rakví. Akce byly doplněny také výstavou nádob, ze kterých se dříve pilo pivo - od dřevěné, přes keramickou, cínovou až po skleněnou, součástí byla také ukázka sklenic, které poskytl Islandský partner projektu Industry Museum Akureyri. Díky vhodně zvolenému programu a zapojení samotných účastníků byly obě souběžně probíhající akce jednak možností, jak návštěvníky seznámit s profesemi, které v dnešní době již tolik běžné nejsou, tak zároveň příležitostí nabídnout interakci v rámci nabízených aktivit. Dalešický pivovar tak během tohoto sobotního dne ožil díky velké návštěvnosti a oživil již spící profese za pomocí hraných scének a participaci samotných návštěvníků. Atmosféru zachytil také redaktor Horáckých novin ve svém článku.