Menu

Zahajovací konference (5. 8. 2022)

Dne 5. 8. 2022 proběhla zahajovací konference, kterou oficiálně odstartoval projekt „Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel“. Konference se zúčastnili zástupci cílových skupin z řad široké veřejnosti a neziskového sektoru, jimž byla tato konference určena.

Účastníkům byl představen samotný projekt, jeho cíle, aktivity, plánované výstupy, současně také získali informace o programech EHP a Norských fondech obecně. Představení projektu se setkalo s velmi pozitivní odezvou, vyvolalo četné dotazy, které vyústily v živou diskusi. Dotazy se týkaly mimo jiné detailů k instalacím a otevření inovativního muzea, zúčastnění projevili také velký zájem o konkrétní kulturní akce plánované v rámci projektu během dvou následujících let trvání projektu.