Menu

EVENTFEST, Praha (21. 3. 2023)

Zástupci Dalešického pivovaru se dne 21.3. účastnili veletrhu „EVENTFEST,“ zaměřeného na aktuální event marketingová témata. Akce se konala v Cubex Centru Praha a Konferenčním centru City. Dalešický pivovar na svém stánku prezentoval možnosti využití prostor pivovaru k event turistice. V souladu se záměrem projektu a cíli příslušné výzvy Fondů EHP/Norska - Programu Kultura jsme se zaměřili tematicky také na využití prostor kulturní památky ve vztahu ke specifickým profesím. Prostory je možné mino jiné využít pro setkání a jednání odborníků z řad architektů, muzejnictví, památkové péče, organizátorů kulturních akcí, historiků, zástupců kreativního průmyslu apod.

O stánek a informace o prostorách areálu pivovaru byl mezi návštěvníky veletrhu velký zájem. Účastníci se ptali zejména na kapacitu přednáškových místností, ubytování a samozřejmě také na na možnost návštěvy varny a právě nově připravované inovované prohlídkové trasy muzea výroby piva.

Veletrh navštěvují zejména zájemci následujících profesí: interní event manažeři, marketingoví odborníci, decision makeři, zástupci eventových a promotion agentur, produkční zástupci provozovatelů lokací, zástupci oborových médií, ostatní eventoví odborníci.