Menu

Odborná konference: Udržitelný život památek: využití nemovitých kulturních památek, jejich propagace, podnikání a financování jejich života (2. 11. 2023)

Tematická konference určená pro odbornou veřejnost z oblasti správy kulturních památek, muzejnictví a souvisejících oborů byla pořádána v souladu s cíli projektu, a to informovat danou cílovou skupinu o možnostech využití kulturních památek inovativním a udržitelným způsobem, s důrazem na témata vztahující se k rozvoji a provozování kulturní památky a propagaci kulturní památky v ČR a v zahraničí.

Konference se zúčastnilo 35 adresně pozvaných účastníků z řad majitelů a provozovatelů kulturních památek, přítomni byli ale i např. i zástupci Národního památkového ústavu. Program konference pokrýval téma konference z několika úhlů pohledu. Majitelé kulturních památek (pan inženýr Starec z Černokoteleckého pivovaru a Národního muzea pivovarnictví, pan architekt Prouza z Parostrojního pivovaru v Lobči a pak Ladislav Pártl z Měšťanského pivovaru v Polné) se podělili o své zkušenosti a zážitky o tom, jak doslova vdechovali život jejich nemovité kulturní památce. Upřesnili rovněž, jak ji dále za současných podmínek provozují a představili své vize do budoucna. Pan architekt Řehořka účastníkům referoval o tom, co vše obnáší rekonstrukce památky, na co si dát zejména pozor, a ukázal také konkrétní příklad úprav Zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci, na kterém nyní pracuje.

Příklady z praxe byly následně doplněny příspěvky týkajícími se možností dotačního financování kulturních památek. Paní Pacalová z města Třebíče představila dotace dostupné na krajské a státní úrovni, paní Puchýzmínila některé možnosti grantů poskytovaných zahraničními donory, respektive institucemi. Poslední přednášející pan Kozák, ředitel neziskové organizace „Institut pro památky a kulturu,“ prezentoval projekt PROPAMÁTKY. Mimo jiné uvedl, na co se při realizaci tohoto projektu zaměřují a s čím majitelům kulturních památek konkrétně pomáhají.

Po ukončení této části programu konference byla hostům představena inovovaná prohlídka muzea, která vznikla právě díky finanční podpoře Fondů EHP a Norska.