Menu

Dalešický pivovar slavnostně otevřel inovovanou prohlídkovou trasu pivovarského muzea (9. 6. 2023)

Dne 9. června 2023 byla slavnostně otevřena inovovaná multimediální prohlídková trasa pivovarského muzea. Projekt s názvem „Dalešický pivovar – místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel“ je realizován od června 2022 ve spolupráci s islandským partnerem „Akureyri Industry Museum“ za podpory Fondů EHP/Norska. Slavnostní otevření se zúčastnili zástupci Dalešického pivovaru, informačních center, muzeí, historici, novináři i veřejnost.

Úvodní slovo přednesl ředitel pivovaru, pan Ing. arch. Tichý, který zavzpomínal na začátky obnoveného pivovaru, poděkoval za podporu donorům EHP/Norska, díky nimž inovovaná prohlídková trasa mohla vzniknout. Zástupkyně za realizační tým projektu poté doplnila základní informace k výzvě Fondů EHP/Norska – „Programu ´Kultura.“ Záměrem výzvy bylo podpořit projekty, které se mimo jiné zaměří na budování místní identity a zpřístupnění kulturního dědictví nekonvenční a atraktivní formou. Zpřístupnění inovované prohlídkové trasy a představení multimediální obsahu veřejnosti, ke kterému dochází po roce a půl od podání projektové žádosti (listopad 2021), představuje naplnění jednoho z hlavních výstupů projektu. Současně se v průběhu realizace projektu od, 1.6. 2022, díky zapojení místních spolupracujících partnerů, jmenovitě divadelního spolku DUSOT, a také spolupráci s islandským partnerem „Technickým muzeem v Akureyri“ společně podařilo uspořádat celou řadu akcí, které podporují místní komunitní setkávání a nabízejí návštěvníkům netradiční trávení volných chvil. V pořádání akcí bude Dalešický pivovar pokračovat až do konce realizace projektu, který je naplánován na březen 2024.

Návštěvníky do programu slavnostního otevření prohlídkové trasy muzea stylově uvedli herci z divadelního spolku krátkým představením inspirovaným filmem Postřižiny. Do scénky také nepřímo zapojili dalšího hosta, pana Mgr. Karla Ksandra ředitele Národního technického muzea v Praze, který symbolicky přestřihl slavnostní pásku u vstupu do muzea a doplnil krátkým projevem.

Poté již bylo muzeum připraveno na první prohlídku, které se účastnili čestní hosté a novináři. Hostům byla představena celá prohlídková trasa, měli možnost dozvědět se informace k výrobě piva, zhlédnout expozici původního historického vybavení pivovaru. Celou prohlídku k návštěvníkům promlouval skrze promítání „virtuální průvodce“ stylizovaný do postavy dobového sládka, částečně doprovázeného historickým strojníkem. Oživení expozic a prostor, spolu s originálním pojetím a multimediálními prvky nabízí příjemný mix informací a zábavy, a činí tak absolvování prohlídkové trasy nezapomenutelným.

Celkově proběhlo 5 prohlídek. Ohlasy ze strany odborné i laické veřejnosti byly velmi pozitivní. Na slavnostní otevření přišli také starousedlíci, kteří zažili proměny pivovaru napříč jednotlivými dekádami, včetně natáčení snímku Postřižiny. Mohli tak porovnat vývoj a současný stav prohlídkové trasy, který se přenesl díky technice do multimediálního prostředí 21. století. I přesto však duch kulturní památky zůstává zachován.