Menu

Oživlá zapomenutá řemesla (13. 5. 2023)

Na prohlídky stejně jako na podzim minulého roku navázala akce „Oživlá zapomenutá řemesla,“ kde byla příchozím představena tradiční, pro mnohé již neznámá, řemesla pomocí přímých ukázek jejich činnosti a tvorby. Tentokrát jsme oživili přehlídku řemesel o písmomalířství. Písmomalířka návštěvníkům názorně ukázala, jak se v dřívějších dobách vedly záznamy, např. varní listy v pivovaru. Zájemci si pak sami mohli vyzkoušet různé psací potřeby a styly písma, podle předložených vzorů. Na písmomalířku navazoval vazač knih, který nejen ukázal samotnou vazbu knih, ale také zasvětil přítomné do procesu ruční výroby různých druhů papíru. I tato akce se setkala s velkým zájmem a ukázala možnosti dalšího rozšíření spektra řemesel, která v dnešní době již nejsou obvyklá, ztratila primární význam své existence, a jsou udržována spíše na amatérské a zájmové úrovni. O to více jsou nositelé a pokračovatelé těchto tradic cenění, což se projevilo i na projeveném zájmu návštěvníků, kteří do prostor Dalešického pivovaru tento den zavítali.