Menu

Dalešický pivovar úspěšně ukončil realizaci projektu financovaného z Fondů EHP a Norska

K 31. 3. 2024 úspěšně skončila realizace dvouletého projektu podpořeného z Fondů EHP a Norska s názvem „Dalešický pivovar – místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel.“ Projekt, který byl zahájen v červnu 2022, probíhal ve spolupráci s islandským partnerem „Akureyri Industry Museum“.

Výzva Fondů EHP a Norska pro oblast kultury, v rámci níž byl projekt v listopadu roku 2021 předložen, cílilana podporu „Inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví.“ Záměrem pak bylo podpořitprojekty, které se budou věnovat také budování místní identity a zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční a atraktivní formou. Díky zapojení místních spolupracujících partnerů do projektu Pivovaru Dalešice, jmenovitě divadelního spolku DUSOT, a také spolupráci s islandským partnerem „Technickým muzeem v Akureyri“ se společně podařilo realizovat celou řadu aktivit a akcí.

Akce a aktivity určené pro veřejnost svým charakterem přispěly k oživení areálu pivovaru. Jednalo se zejména o kulturní a vzdělávací akce související s pivovarnictvím, tradicemi a zvyky. Tyto aktivity podpořily místní komunitní setkávání a nabídly návštěvníkům netradiční trávení volných chvil. Akce probíhaly od června 2022 do března 2024. Mezi ty nejnavštěvovanější patřily letní Hrabalovské noci a setkání pod tituly „Nejenom pan správce je pivovaru pán“ a „Oživlá zapomenutá řemesla“. Při všech těchto příležitostech se návštěvníci mohli seznámit také s islandskými tradicemi a zvyky, jejich odlišnosti či podobnostmi s těmi českými.

„Díky těmto akcím a pozitivní odezvě se nám podařilo podpořit komunitní život v Dalešicích a blízkém okolí, což bylo našim záměrem. K tomuto došlo nejen díky tematickým kulturním aktivitám doprovázených živými představeními spolupořádanými naším projektovým partnerem T.J. Sokol Dalešice,“ upřesňuje Ing. Klára Polehlová za realizační tým projektu.

Kromě různých akcí byla díky projektu v červnu 2023 otevřena také inovovaná multimediální prohlídková trasa pivovarského muzea, která nabízí návštěvníkům možnost poznat historii Pivovaru Dalešice a také podrobnosti o výrobě piva novou netradiční formou. Od otevření této inovované trasy zaznamenal Pivovar Dalešice o prohlídky velký zájem. „Prohlídka trvá přibližně 35 minut a nabízí více informací než dříve, zároveň však délka prohlídky umožňuje udržet návštěvníkovu pozornost a nedochází tak k přehlcení návštěvníka nadbytečnými informacemi.“ uvedl ředitel Dalešického pivovaru pan Ing. arch. Tichý.

Návštěvníci si mohou v recepci prohlédnout také expozici k roli Romů a Židů v pivovarnictví a přidružených profesích, která vznikla právě díky projektu. Detailnější informace jsou pak k přečtení na webových stránkách pivovaru přes QR kód. Součástí je také vědomostní kvíz.

Nad rámec výše uvedených aktivit určených pro veřejnost všech generací, proběhla také odborná konference na téma „Udržitelný život památek: využití nemovitých kulturních památek, jejich propagace, podnikání a financování jejich života,“ určená pro odborníky z oblasti správy kulturních památek, muzejnictví a souvisejících oborů.

Projekt „Dalešický pivovar – místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel“,realizovaný díky finanční podpoře Fondů EHP a Norska umožnil Pivovaru Dalešice posunout se v rozvoji a možnostech využití areálu. Díky pozitivní odezvě návštěvníků na pořádané akce, spolupráci s islandským partnerem a zdůraznění potenciálu pro další využití kulturní památky, přinesla realizace rovněž nové výzvy a plány, které se bude Pivovar Dalešice snažit v budoucnu naplnit. Strategie dalšího inovativního využití prostor pivovaru pro zážitkovou a eventovou turistiku ve střednědobém horizontu bude vycházet ze zkušeností a poznatků načerpaných během realizace projektu. Důraz bude kladen také na rozvíjení další mezinárodní spolupráce.

Kontakt pro média:
Ing. Klára Polehlová
admin@pivovar-dalesice.cz