Menu

O projektu

Fondy EHP, Program Kultura – Revitalizace kulturního movitého a nemovitého kulturního dědictví
Otevřená výzva 2021: Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel

Příjemce: Dalešický pivovar
Partneři: T. J. Sokol Dalešice (CZ), Technické muzeum v Akureiry (IS)


Inovativní využití kulturní památky Dalešického pivovaru spočívá v modernizaci stávající prohlídkové trasy pivovaru, za použití interaktivních multimediálních prvků, a oživení areálu pivovaru díky kulturním a vzdělávacím akcím souvisejících s pivovarnictvím, tradicemi a zvyky.

V rámci projektu bude vytvořena nová expozice na základě inovovaného libreta prohlídky za použití interaktivních prvků majících potenciál podnítit návštěvníky k zážitkovému vnímání obsahu expozice o pivovarnictví. Jedinečnost expozice bude vycházet z prezentace pivovarnictví prostřednictvím tradičních řemesel a pracovních rolí, které jsou spojeny s pivovarnickou výrobou.

Interaktivní expozici pivovaru doplní a doprovodí tematické kulturní aktivity, jarmarky a živá představení spolupořádané ve spolupráci s místním divadelním spolkem T. J. Sokol Dalešice. V rámci projektu budou realizovány také aktivity zaměřené na podporu komunitního života a činnosti umožňující setkávání návštěvníků z blízkého i širšího okolí.

Aktivity budou realizovány ve spolupráci s partnerem z Islandu - Technickým muzeem v Akureyri, jehož odborníci se budou podílet na vytváření konceptu interaktivní prohlídky pivovaru. Zástupci tohoto partnera přispějí také svými poznatky z oblasti tradičních řemesel a přírodních slavností konaných na Islandu, soustředíme se i na porovnání zvyků a tradic dodržovaných v českém a islandském prostředí. Přínos této mezinárodní spolupráce spočívá mimo jiné rovněž v oslovení různých cílových skupin návštěvníků, s důrazem na představení atraktivity a krásy kulturní památky širší veřejnosti v její komplexnosti.

Hlavní aktivity projektu:

Místo pro komunitní setkávání a kulturní život

Kulturní a vzdělávací akce
Kalendář akcí 2022

Interaktivní prohlídka pivovaru

Tradiční řemesla a role související s procesem výroby piva

Oživování a sdílení místních tradic a zvyků

Tradice a zvyky v České republice a na Islandu