Menu

Hrabalovská noc (5. 8. 2022)

Na zahajovací konferenci volně navázal program Hrabalovské noci, představující scénky z filmu Postřižiny, který je neoddělitelně spjats prostory Dalešického pivovaru. K oživení této akce došlo právě díky podpoře z EHP a Norských fondů, a to po dvou letech. Zájem návštěvníků o prohlídku pivovaru za účasti herců z místního divadelního spolku DUSOT předčil očekávání. Hrané scénky z kultovního filmu Postřižiny přilákaly rekordní počet návštěvníkůz blízkého i širšího okolí. Ti měli možnost nejenom pocítit přímo v místě dění atmosféru filmu, ale bylo jim umožněno také prohlédnout si místa pivovaru, která nejsou obvykle veřejnosti přístupná. Atraktivitu akce podtrhla také přítomnost kameramana filmu Postřižiny, pana Jaromíra Šofra, který přijal pozvání a osobně se účastnil představení v rámci prohlídek.Spolu se svými přáteli, sám třebíčský rodák, zavzpomínal na dobu natáčení filmu a setkal se s lidmi, které spojil nejenom zájem o odkaz Postřižin. Hrabalovská noc přispěla ke splnění cílů stanovených v rámci projektu, a to zejména díky oživení kulturní památky, podnícení setkávání, přilákání návštěvníků do prostor pivovaru, poskytnutí kulturního zážitku. Takto zaznamenal dění šéfredaktor Horáckých novin.